Werking van de digitale tachograaf

0
325

Een digitale tachograaf: tegenwoordig een verplicht onderdeel voor nieuwe bussen en touringcars waarbij er meer dan 8 personen vervoerd kunnen worden (bestuurder niet meegerekend), nieuwe vrachtwagens en hun aanhangers waarbij het maximumgewicht die is toegestaan meer bedraagt dan 3500 kg en lichte bedrijfswagens in het beroepsgoederenvervoer. Er zijn een aantal uitzonderingen, maar daar zal niet op worden ingegaan in deze tekst. De vraag is wat een digitale tachograaf eigenlijk is, wat het doet en hoe het werkt. Blijf vooral lezen om antwoord te krijgen op die 2 vragen zodat je hier niet meer voor verrassingen komt te staan.

De tachograaf

Als eerst de vraag wat een digitale tachograaf precies is. De tachograaf is een apparaat waarmee bepaalde gegevens geregistreerd kunnen worden op een digitaal geheugen. Dit apparaat kan op afstand worden uitgelezen. Sinds kort is het echter niet meer mogelijk om persoonsgebonden gegevens uit te lezen op afstand. Dit is een goede ontwikkeling omdat zo de privacywetgeving wordt nageleefd. Je weet nu dus dat een digitale tachograaf een apparaat is om gegevens mee te registreren. Om welke gegevens gaat het dan en wat wordt hiermee gedaan?

Gegevens en functie

De snelheid wordt bijgehouden middels de tachograaf samen met gegevens over rij- en stoptijden en alle andere activiteiten van de bestuurder. Hiermee wordt in de gaten gehouden of de regels omtrent rij- en rusttijden wel worden nageleefd. Dat is eigenlijk het primaire doel van de tachograaf. Verder worden gegevens geregistreerd over de datum van het kentekenbewijs, datum en tijd van de activiteiten, handhavingscontroles, afgelegde afstanden, et cetera. Hoe worden deze gegevens verzameld?   

Werking

Het apparaat bestaat uit meerdere onderdelen. Zo bevat de digitale tachograaf een bewegingssensor, een voertuigunit en tachograafkaarten. Gecodeerde signalen gaan vanuit de bewegingssensor naar de voertuigunit en worden opgeslagen op de kaarten. Vervolgens zijn er verschillende kaarten beschikbaar om de tachograaf mee uit te kunnen lezen.

Een digitale tachograaf is dus verplicht in verschillende voertuigen en verzamelt verschillende gegevens waarmee de wetgeving gecontroleerd kan worden. Het belangrijkste doel is om te kijken of de rij- en rusttijden wel worden nageleefd door beroepschauffeurs. De tachograafkaarten ontvangen gecodeerde signalen die vanuit de bewegingssensor naar de voertuigunit gaan en de kaarten slaan deze signalen vervolgens op. Dit is hoe de tachograaf aan zijn gegevens komt. De tachograaf kan op afstand worden uitgelezen met uitzondering van persoonsgebonden gegevens. Dat uitlezen gebeurt middels speciale kaarten. Dat was in het kort wat een digitale tachograaf is, welke gegevens worden verzameld en hoe het werkt.